วันเสาร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2553

การ์ตูนล้อการเมือง "เซีย ไทยรัฐ"
ดูภาพการ์ตูนวันนี้ 13  / 11 / 2564
https://static.thairath.co.th/media/FcvsRgKxnxh9qZa9TYFLMCfhd7RIZX8N4FQxwCX5hcvjrX77ABSn4X61jo.jpg
บันทึกการเมืองด้วยลายเส้นการ์ตูน เล่ม 1

บันทึกการเมืองด้วยลายเส้นการ์ตูน เล่ม 2
http://taksin2.blogspot.com/

บันทึกการเมืองด้วยลายเส้นการ์ตูน เล่ม 3

บันทึกการเมืองด้วยลายเส้นการ์ตูน เล่ม 4